2017.07.20

Esa Santakarin kirjallista ja kuvallista tuotantoa

Kirjat ja pienpainatteet

 • Armon kirkko. SLEY 1966. 158 s. : kuv.
 • Armosta autuaat : Jälkikorjuuta evankelisen liikkeen "autuuden ajasta". SLEY 148 s. : kuv.
 • Avoimien ovien kirkko. Suomen Kirkon Sisälähetysseura [traktaatti] [i. v.]  
 • Evankelisen liikkeen synty : F.G. Hedbergin suhde Paavo Ruotsalaiseen ja eräisiin muihin pietistijohtajiinvuosina 1843-1844. SLEY-Kirjat 2003. 386 s.
 • Evankeliumi liikkeellä / Toim. Esa Santakari. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1873-1973. SLEY 1973. 152 s., kuv.
 • Evankeliumin aamunkoitteessa : Hedberg-tutkielmia evankelisen liikkeen syntyvuosilta. SLEY 1961. 183 s., kuv.
 • Främst i utvecklingen ofta litet efter / Red. Esa Santakari. Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar 1906-1980. 1980. 255 s. Helsingfors ev.luth. församlingars kyrkliga samfällighet, 1980. 255 s., kuv., kartt.
 • Huikeat mahdollisuudet : Saarnoja kirkkovuoden teksteistä. SLEY 1969. 244, [3] s. : kuv.
 • Ihminen ja kone. Marttaliitto 1961. 3, [1] s.
 • Ihmisen suvun Vapahtaja. SLEY 1964, 62 s. : kuv.
 • Ihmisten keskellä : Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien elämää / Toim. Esa Santakari.Helsinki 1963. 96 s. : kuv.
 • Isä tietää kyllä : Kolmannen vuosikerran evankeliumi-saarnat adventista helluntaihin. Sley-Kirjat 1991. 319, [1] s.
 • Jaloon toimeen / Toim. Esa Santakari. Suomen kirkon pappisliitto, 1958. 17, [3]: kuv. lisäp. 1959
 • Jumala tekee mitä tahtoo : Saarnoja kirkkovuoden teksteistä. SLEY 1956. 218, [2] s.
 • Kaikki on armoa. SLEY-Kirjat 1984. 136 s. : kuv.
 • Kameli ja neulansilmä : Saarnoja kirkkovuoden teksteistä kolminaisuudenpäivän jälkeen. SLEY 1960. 187 s.
 • Kansanrakentajien puukirkot = Allmogemästarnas träkyrkor = The Wooden Churches of Finland. Otava 1977. 151 s. : kuv.
 • Kehityksen kärjessä usein vähän jäljessä : Helsingin evankelisluterilaiset seurakunnat 1906-1980 / Toim. Esa Santakari. Hgin ev.-lut. seurakuntien seurakuntayhtymä 1980. 271 s., kuv., kartt.
 • Keskiajan kivikirkot = Finlands medeltida stenkyrkor = The medieval stone churches of Finland. Otava 1979. 175 s. : kuv., kartt.
 • Kotimatkalla 1964 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 231 s.
 • Kotimatkalla 1965 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 216 s.
 • Kotimatkalla 1967 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 212 s.
 • Kotimatkalla 1969 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 218 s.
 • Kotimatkalla 1971 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 240 s.
 • Kotimatkalla 1972 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 192 s.
 • Kotimatkalla 1973 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 208 s.
 • Kotimatkalla 1974 / Toim. Esa Santakari. SLEY:n vuosijulkaisu. 212 s.
 • Laulun aika on tullut : Saarnoja kirkkovuoden teksteistä adventista helluntaihin. SLEY 1964. 190 s.
 • Minun kaupunkini : Kuvia Helsingistä ja helsinkiläisistä. WSOY 1962. 198, [2] s.: kuv.
 • Mitä minun pitäisi tehdä tullakseni kristityksi? Vastaus "Valoa kaipaavan nuoren" kysymykseen. Suomen Kirkon Sisälähetysseura [traktaatti] [ i. v.]
 • "Niin se tapahtui" : F. G. Hedbergin teologisen omaleimaisuuden rakentuminen hänen Oulun ja Raippaluodon aikanaan vuosina 1840-1842. Sley-Kirjat 1996. 200 s.
 • Niinivaara - matkamies : (Verneri Niinivaara). SLEY 1958. 84, [2] s. : kuv.
 • Nuoruusvuosien runot 1941-1943 sekä 1946 ja 1953 : Päiväkirjarunot 1983-1989 sekä 2006-2012. [Esa Santakari] 2012. 220 s.
 • Paratiisi : Kuvakirja ihmiskunnan toivosta ja sen toteutumisesta kristillisessä uskossa. SLEY-Kirjat 1985. 174 s. : kuv.
 • Sana tunkee Japaniin : Muistoja ja näkymiä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Japanin-lähetyksen täyttäessä kuusikymmentä vuotta / Toim. Ilma Ruth Aho & Toivo Rapeli & Esa Santakari:: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1960. 111 s. : kuv.
 • Siunattu päivä : Ensimmäisen vuosikerran evankeliumisaarnat kolminaisuudenpäivästä kirkkovuoden loppuun. SLEY-Kirjat 1990. 294 s.
 • Sydän hämmästyypi näissä ilohäissä. SLEY 1967. 24 s.
 • Tervetuloa Jeesus : Ensimmäisen vuosikerran evankeliumisaarnat adventista helluntaihin. SLEY-Kirjat 1989. 328 s.
 • Uskoisin jos voisin. SLEY 1967. 16 s.
 • Uskon pimeässä. SLEY 1967. 16 s.
 • Vallanhimoinen kirja : Miten Jumala yhäkin puhuu Raamatussa. (Uskonpuhdistuksen sanoma juuri nyt 1.) SLEY 1967. 16 s.
 •  Vanha ja uusi ihminen. SLEY 1969. 16 s.

Artikkelit, saarnat ym. kokoomateoksissa

 • Aivan erikoislaatuinen mies ja hänen erikoislaatuinen toimintansa (Antti Rentola) / Esa Santakari - Kotimatkalla 1996 : Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja / Toim. Aimo Kymäläinen.
 • [Esipuhe] - Usko ja tunnustus : Johdanto luterilaisen kirkon opin ja uskon tunnustuskirjoihin / Fredrik Gabriel Hedberg. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 1961.
 • Evankeliumi ja seurakunta / Rovasti Esa Santakari - Elävä ja Voimallinen Sana : Studia in honorem episcopi Eero Lehtinen et professoris Lauri Koskenniemi / Editores Kirsi Hannolin et Seppo Suokunnas. SLEY-Kirjat 1987.
 • F. G. Hedbergin nuoruudenelämys / Esa Santakari - Kotimatkalla 1993 : Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja / Toimittanut Aimo Kymäläinen. SLEY-Kirjat 1993.
 • F. G. Hedbergin saarnat Kemiössä vuonna 1884 / Esa Santakari - Kotimatkalla 2001 : Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja / Toimittanut Seppo Suokunnas. SLEY-Kirjat 2001.
 • Jumala sen on tehnyt / Esa Santakari - Kotimatkalla 1993 : Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja / Toimittanut Aimo Kymäläinen. SLEY-Kirjat
 • Kristinusko , kulttuuri ja taide / Esa Santakari - Armo kasvattaa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1963.
 • [Hartauskirjoitus] / Esa Santakari -  Hyvää Hän on tehnyt : 67 radiohartauspuhetta / Toim. Helvi Ukkola & Pentti J. Voipio & Heikki-Tapio
 • Nieminen. Kirjapaja 1976.
 • [Hartauskirjoitus] - Pyhä liekki 2 : Kodin hartauskirja Marttaliitto, 1961.
 • Huomioita kaunokirjallisuudesta / Esa Santakari - Kirkon kalenteri 1960 : [Kirkon vuosikirja]. Suomen Kirkon Sisälähetysseura 1959.
 • Keskiaikaiset kirvikirkkomme / Esa Santakari - Jokamiehen kirkkotieto 2 : Kirkon Usko : Ajankohtaista tietoa / Toim. Margit Laininen. Kirjapaja 1980.
 • Keskustelua kirkosta / Esa Santakari - Tästä lähtien : Kiinnekohtia kirkosta ja kristinuskosta käytävälle keskustelulle. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ; Suomen Lähetysseura 1967.
 • [Saarna] / Esa Santakari - Suomalainen saarnakirja 2 : Saarnat toisen vuosikerran evankeliumiteksteihin / Toim. Martti Simojoki. WSOY 1960.
 • [Saarna] / Esa Santakari - Uskon sana / Koonnut ja toimittanut F. B. A. Karisto 213 s. [Suomen pappien katekismussaarnoja Martti Lutherin Vähän Katekismuksen johdolla]

Valokuvat

 • [Kannen valokuva] / Esa Santakari - Idea Christi : Idealistinen ajattelumuoto ja kristologia Hans Küngin teologiassa / Eero Huovinen. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 1978. 211 s.
 • [Kannen valokuva] / Esa Santakari - Saako koira taivaassa siivet. Uskonnollisia kysymyksiä 1-6 -vuotiaiden kasvatuksessa / Heidi & Jörg Zink. Suomen Lähetysseura 1973.
 • [Valokuvat] / Esa Santakari ja Jouko Liehu - Kuvat puhuvat : Perustietoa kristillisistä vertauskuvista / Pentti Lempiäinen. Kirjaneliö 1972. 97 s.
 • [Valokuvat] / Esa Santakari et al.  - Suomen kirkot ja kirkkotaide 2 / Toim. Markku Haapio.  Etelä-Suomen Kustannus 1978.
 • [Valokuvat ja kuvatekstit] / Esa Santakari - Hedbergin perintö. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1962.

Suomennokset

 • Hedberg, F. G.: Vartijan huuto :Sändebref om Christus och församlingen, 1850 väktarerop! Eller det andra sändebrefvet till christi troende församling, 1852. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1964. 106 s.

http://www.hs.fi/paivanlehti/19072017/art-2000005295276.html?share=4c5a9a3f56e9827d84e0b39cd88f64fb